JCB HẠNG VÀNG

Xem chi tiết thẻ

Xem biểu phí

Xem bảo hiểm tín dụng

Bạn đang chọn ({{listCompareCard.length}}) thẻ

So sánh

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 - Miễn phí thường niên năm đầu tiên.

 - 400.000 VNĐ cho năm tiếp theo

Hạn mức tín dụng

- Hạn mức tín dụng lên đến 100 triệu đồng

JCB HẠNG CHUẨN

Xem chi tiết thẻ

Xem biểu phí

Xem bảo hiểm tín dụng

Bạn đang chọn ({{listCompareCard.length}}) thẻ

So sánh

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Miễn phí thường niên năm đầu tiên.

- 300.000 VNĐ cho năm tiếp theo

Hạn mức tín dụng

- Hạn mức tín dụng lên đến 49 triệu đồng

Minh Anh
Đăng ký khoản vay 20tr
10 phút trước