• {{item.Name}} {{$vm.genStepTele(item)}}

Hãy chọn khoản vay của bạn !

Số tiền vay: {{$vm.amountLoan}} triệu
Thời gian vay: {{$vm.monthLoan}} tháng
Số tiền trả góp mỗi tháng {{$vm.param.Installment | currencyVND}}

* Lãi trung bình theo ngày: {{$vm.param.InterestAmountPerDay | currencyVND}}

* Số tiền trả góp mỗi tháng đã bao gồm gốc, lãi và các loại phí phát sinh (nếu có)

* Số tiền có thể chênh lệch nhỏ so với thực tế

Hãy nhập số điện thoại di động của bạn !

Hãy nhập mã xác thực OTP mà chúng tôi đã gởi cho bạn (OCB-COM-B)!

* Mã xác thực OTP đã được gởi đến số {{$vm.param.MobilePhone}}
OTP sẽ hết hạn trong 12:23

Khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin!

{{$select.selected.ProvinceName}} {{item.ProvinceName}}
{{$select.selected.CityName}} {{item.CityName}}
{{$select.selected.WardName}} {{item.WardName}}

Hãy chụp/ chọn hình có sẵn chứng minh nhân dân của bạn!

Khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin !

{{$select.selected.ProvinceName}} {{item.ProvinceName}}
{{$select.selected.ProvinceName}} {{item.ProvinceName}}
{{$select.selected.CityName}} {{item.CityName}}
{{$select.selected.WardName}} {{item.WardName}}

Khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin !

{{$select.selected.name}} {{item.name}}
{{$select.selected.Name}} {{item.Name}}
{{$select.selected.Name}} {{item.Name}}

Hãy chọn những loại giấy tờ mà bạn có thể cung cấp !

Hãy nhập số điện thoại di động người giới thiệu bạn với COM-B !

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn trong khung thời gian nào ?

Xem lại thông tin đã đăng ký !

Thông Tin Khác

{{$vm.param.EducationName}}

{{$vm.param.MarriedName}}

{{$vm.param.Email}}

{{$vm.param.CurrentAddressFull}}

Thông Tin Khoản Vay

Số tiền vay

{{$vm.viewTotalLoanAmount() | currencyVND}}

Thời gian

{{$vm.param.Tenor}} tháng

Góp mỗi tháng

{{$vm.param.Installment | currencyVND}}

Thông Tin CMND

Số CMND

{{$vm.param.IdCard | formatCMND}}

Ngày cấp

{{$vm.param.IdCardDate | formatDateComb : 'DD/MM/YYYY'}}

Nơi cấp

{{$vm.param.IdCardPlaceCityName}}

Hình CMND/GPLX

{{$vm.param.LastName}} bạn đã hoàn tất đăng ký thông tin !

Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin !

Hồ sơ đã được gởi thành công đến ngân hàng OCB

  • - Một bản sao hồ sơ vay sẽ được gởi đến email {{$vm.param.Email}}
  • - Sẽ có chuyên viên thẩm định của ngân hàng liên lạc để xác nhận lại thông tin theo quy trình.
  • - {{$vm.param.LastName}} hãy chờ và trả lời điện thoại nhé !
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin
Minh Anh
Đăng ký khoản vay 20tr
10 phút trước